İslami İlimler

Hafızlık Temel Eğitimi ve Hafızlık Eğitimi’ni tamamlayan öğrencilerimiz artık meyve vermeye duran ağaç misalidir. Tohum büyümüş, fidan olmuştur ve serpilme zamanı yaklaşmaktadır. Bunun için de lazım olan şey, kürsüye çıktığında hem o beyaz sarığa leke getirmemektir hem de onun hakkını vermektir.

Müesseselerimiz de işte tam bu amaca matuf olarak, süreç boyunca öğrencisinin tüm eksiklerini gözden geçirmektedir. Ve İslami İlimler adıyla müsemma olmuş gerekli donanımları öğrencinin kendisine aktarmaktadır.