Tarihte hiçbir millet, vakıf kurumunun maddî-manevî kudretinden Osmanlılar kadar yararlanamamıştır. Osmanlı insanının günlük hayatında hemen her gün karşılaştığı ve yararlandığı cami, medrese, hastane, han, hamam, köprü, çeşme, su tesisi, imarethâne gibi kamusal nitelikli kurumların neredeyse tamamı, padişahlar ve diğer yönetici zümreler ile bunların yakınlarınca hayrat olarak yaptırılmış; bunların hizmetlerinde sürekliliği sağlamak üzere gelirlerini temin eden kervansaray, bedesten, dükkan, bağ, bahçe gibi diğer mal ve mülkler de akar olarak vakfedilmiştir. Bundan dolayıdır ki Osmanlı medeniyeti, "vakıf medeniyeti" olarak nitelendirilmiştir. Sosyo-ekonomik ve kültürel hayatının neredeyse tamamını kuşatabilecek şekilde konumlanan vakıf sistemi, günümüzde de dünyanın dört bir yanında hâlâ hayatın vazgeçilmez sosyal ve siyaset kurumları arasında olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

Memleketimizin manevi kalkınmasında, inşaa ve ihyasında sembolleşen Bayrampaşa Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı da 1960’tan bu yana bu kutlu vazifeyi alnının akıyla ifa etmenin onur ve gururunu yaşatıyor milletimize…

Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı; kuruluş amaçlarının başında eğitim ve sosyal alanlarda hizmet vermek ve bu alanlarda hizmet veren diğer vakıf ve derneklere gerekli desteği sağlamak olarak belirlemiştir hedefini.